ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่างิ้ว ตำบลหนองบัวสันตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร

ค้นหาประกาศคลิก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่