ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยชัน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527

ค้นหาประกาศคลิก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่