คณะผู้บริหาร

นายไพรัตน์ สุตนนท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

นายทองใส ทิพย์อาสน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

นายจินดา ปัสโก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

 


นายทวน สีทองสา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

 

นายดำรง ปินะถา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

นายสัญญา ปัดตายะสัง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายวิชัย เกี้ยงกรแก้ว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายคูน แม่นศรรา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นางสุดสาคร อันทะริน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายสำลี ปะเทสัง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายประเสริฐ ภานิม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายดำรง ปินะถา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายคำพัน ปินะถา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายสน เขียวอุดสา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายขาล ชารีเพ็ง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายสาคร คำจันทร์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายชัยนันท์ ช่างพันพงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายอากร นนทะสี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นางเพ็ญจันทร์ เชื้อนิจ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายศราวุฒิ ไชยโก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายจารึก กิ้นบุราณ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต