แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 


 แผนปฏิบัติการ

บทนำ ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 3 มาตรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่