คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
   
   
   
     

สายตรงผู้บริหาร อบต.บ้านกู่

นายชิดพงศ์ ระวิหังโส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

โทร :: 085-2100351

--------------------------------

นายไพรัตน์ สุตนนท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

โทร :: 080 408 5084

--------------------------------

นายทองใส ทิพย์อาสน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

โทร :: ************

--------------------------------

นายจินดา ปัสโก

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

โทร :: ************

--------------------------------

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่