คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
   

โทรศัพท์ : 080 408 5084

 

 

โทรศัพท์ : 064 062 2452
 

โทรศัพท์ : 081 052 4650

 
     

 คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายประจำ

 

นางสาวนงนพร โพธิ์แสงดา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 080 006 5645

นางสาวนงนพร โพธิ์แสงดา

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ : 080 006 5645

นางสาวพิกุล บุนรสิงห์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 091 707 4609

 

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 080 091 4546

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 080 091 4546

 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 080 091 4546

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page