ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีการจัดตั้งตำบลบ้านกู่ และให้ขึ้นกับท้องที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม มีเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน  และในวันที่ 1 เมษายน 2532 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอยางสีสุราช ซึ่งแยกจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลบ้านกู่จึงได้ขึ้นกับอำเภอยางสีสุราช ด้วยเหตุว่ามีพื้นที่ในเขตอำเภอยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ตามประการศกระทรวงมหาดไทย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page