กองคลัง  
 

นางสาวพิกุล บุนรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายเอกกวี ระกอนา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายดุสิต โมสืบแสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ธัญญลักษณ์ แฝงตะคุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
     
 

นางสาวอริตา ไปณรงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page