1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

  2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

 3. ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page