ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567


ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page