สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

 

ขบวน ผาแดง นางไอ่ อบต.บ้านกู่

ขวบฟ้อน อบต. บ้านกู่