โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ นำโดย ท่านนายก ชิดพงศ์   ระวิหังโส และ ว่าที่ร้อยตรีบุญเหลือ  สีทิศ ปลัด อบต.

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกท่าน นำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดภายในเขตตำบลบ้านกู่ จำนวน 8 วัด

 

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

 

ขบวน ผาแดง นางไอ่ อบต.บ้านกู่

ขวบฟ้อน อบต. บ้านกู่