ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้า อบต. บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญพัฒนาก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,689,898.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page